Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2013

kobiecalogika
Reposted byTakingControlvogeltwojatatavongoogenpedosoupVanitasupuszczykpicakuswojtkuininaSpecies5618xcwajdaxtrikkZirconCitangrubyimposterxanncorpuscallosumbudasrobaczeknikamTehawankaradmenandrewmylesdiviHalski

September 11 2013

kobiecalogika
Reposted byTakingControlkasiaknikammarysko1992lamourtoujoursxannjagodowykubek
kobiecalogika
Reposted byiurbkasiaktwojatatakarololololinageogeoZirconedhellpudddinginkwizytorkfjotkaetiopiamentalnaTehawankajalokim0

August 30 2013

kobiecalogika

August 21 2013

kobiecalogika
Reposted bytwojatatacocoaflower

June 23 2013

kobiecalogika

June 14 2013

kobiecalogika
kobiecalogika
kobiecalogika

June 13 2013

kobiecalogika

June 08 2013

kobiecalogika

June 06 2013

kobiecalogika

May 27 2013

kobiecalogika
Więcej na http://kobiecalogika.pl/

Zapraszam po dużo fajnych artykułów pisanych przez fajnych ludzi, między innymi przez Kobiety Bez Serca, Umiarkowanie Szowinistyczną Męską Świnię, czy Poradnik Dobrego Chłopaka.

Ty też możesz napisać ciekawy artykuł. Wystarczy, że opiszesz coś, co Cię irytuje/fascynuje u płci przeciwnej i z lekką dawką humoru przedstawisz w paru zdaniach.

Zapraszam na:

:-)
Reposted byTakingControlfourthaddiction

March 14 2013

kobiecalogika
Zapraszam na stronę kobiecalogika.pl
oraz na fanpage FB: Kobieca logika

:)
Tags: kobieca logika
Reposted byTakingControlkasiakRacuch630inkubekanadinolpierniczekdreamboatszczawiowazjajkiemmrpafEdgigrubyimposterladies-warriorslolageogeosoberininaZirconfriquegopixkukunarissxannxypusTheYaibatrikksssssskulldiscoFate46viceerslovaLordKaczycobra0503piraniasucznikpicakusMlaskBadylocelotmortispmgjmeakisamelatheaszwagierdivinostalgiaaniolaBloodyYukiandrewmylesdivinaeliennniskowojeanneelordhelmofon

March 12 2013

kobiecalogika
Tags: kobieca logika
Reposted bysucznikzeberkarudamendainkwizytor

March 02 2013

kobiecalogika
kobiecalogika

February 28 2013

kobiecalogika
Tags: kobieca logika
Reposted byTakingControljestjuzwiosnamellyGnowaczimissmiserableantygonviceerininaSpecies5618sucznikZirconTehawankaimposternothankyouzombiekraskoKateAuditorePawelSillusoryedhellmempraHypothermiasmoke11hardkorweyprzytulmniesamozatruciezouzouzoouokiemnieogarnieszadwokatdiabla

February 21 2013

kobiecalogika
Tags: kobieca logika
Reposted bycharlotte-kacitronpressekurdebelesucznikviceerZirconzarazwracamterazPaseroViruszzuuooblaxkseoulemtezmazupepartyhardorgtfolissiefuckofcoursezaganskypuremindxsvartekunstincompleta

February 14 2013

kobiecalogika
Tags: kobieca logika
Reposted bysteinozaurlolacinical
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl